Inskrywing 2022

Finansies 2024

NSC Learner Matric Support

Dr. D Morris

Skoolhoof Hoërskool Jeugland

Geagte ouer(s)

 

Dit is deesdae nie meer 'n geringe taak om die geskikte hoërskool vir jou kind te kies nie. Daar moet belangrike besluite geneem word op grond van baie min konkrete feite tot 'n mens se beskikking. Die hoërskool is egter die belangrikste deel van 'n kind se skoollewe.

Geagte ouer(s)

 

Dit is deesdae nie meer 'n geringe taak om die geskikte hoërskool vir jou kind te kies nie. Daar moet belangrike besluite geneem word op grond van baie min konkrete feite tot 'n mens se beskikking. Die hoërskool is egter die belangrikste deel van 'n kind se skoollewe.

 

Die hoërskool is belangrik, omdat dit die kind in totaliteit vir die lewe moet voorberei. Die kind moet op so 'n wyse deur puberteit begelei word dat hy/sy 'n karakter en persoonlikheid sal vorm waarop die res van sy/haar lewe gebou kan word. Tydens hierdie vyf jaar moet u kind genoeg stimulering in die regte vakke ontvang wat tot 'n realistiese beroepskeuse sal lei en natuurlik die sukses of mislukking van so 'n kind se totale lewe beteken. Ander faktore wat belangrike rolle speel in die keuse van 'n hoërskool is: wat sê my hart en verstand, die praktiese ligging van die skool, tradisies, waardes, norme, dissipline, geleenthede en maats.

 

Jeugland fokus op die kind in totaliteit. Hier gee ons vir mekaar om en aanvaar elkeen soos hy/sy is. Deur geloof, hoop, liefde, harde werk en entoesiasme slaag ons skool daarin om 'n veilige omgewing te skep waarin kinders kan waag en tot hul volle potensiaal kan ontwikkel. In ons opvoedingskring is daar plek vir elke kind om te groei, te droom en ideale na te streef. Hier word nie beperkinge op ons kinders se ontwikkeling of deelname geplaas nie en elkeen kan hul eie potensiaal bereik en met hulself kompeteer.

 

Ons skool se merietestelsel en prestasiebeurse is tot almal se beskikking en verleen erkenning aan almal wat aan die kriteria voldoen.

 

Indien bogenoemde faktore vir u belangrik is, klop u beslis by die regte skool aan. Welkom by Jeugland waar ons verbind is tot verantwoordbaarheid en kliëntediens. Akademie, sport, kultuur en leierskap word vanuit 'n Christelike geloofsoortuiging aangepak.

 

Jeugland is die veelsydigste skool in die land met 'n hart van goud. Hier word die eendersheid van onderwys met andersheid aangepak. Kom maak gerus jou merk by Jeugland!

 

Jeugiegroete

 

Dr D Morris

Hoof

JEUGIE Trots

Vry, maar aan jou gebonde

Dis vanaf die  eerste tree op die skoolterrein waar almal mekaar groet of jy Gr8 of Matriek is, want ons is familie - dit is Jeugie trots. Dit is die saamsing onder die skuur op ‘n Maandagoggend, want ons kan ons Skepper loof...

Jeugie Trots

Dis vanaf die  eerste tree op die skoolterrein... waar almal mekaar groet of jy Gr 8 of Matriek is ,want ons is familie... Dit is Jeugie trots

 

Dit is die saamsing onder die skuur op n Maandagoggend, want ons kan ons Skepper loof... Dit is Jeugie trots.

 

Mev Pieterse se stem wat oor die stoepe hang as jy laat is vir klas want ons het onnies wat streng is op akademie... Dit is Jeugie trots.

 

Mnr Bezuidenhout se sin vir humor, Juf Letsie se liefde vir Coke, Juf Zelna se lag... Mnr Poley se hart  en... Dr Morris se trots.... ons het onnies wat omgee... Dit is Jeugie trots.

 

Dit is wanneer ons bid en ons mekaar om die skouers vat, want ek weet ons is hier vir mekaar... Dit is Jeugie trots.

 

As jy in die 1ste spankamer daai trui, rok of hemp oor jou kop trek en jy hoor jou eie hart klop... dit is Jeugie trots.

 

Dit is as jy gedurende die wedstryd opkyk en die groen wit en blou vlae sien , en die kinders hoor skree... maak nie saak wat op die telbord staan nie... Dit is Jeugie trots.

 

Om saam op n verhoog te staan en te wag as die wenners aangekondig word... want ons vier saam maar ons huil ook saam... Dit is Jeugie trots.

 

As jy in Extravaganza week  in die klas aan die slaap raak  en pouses mekaar help om die passies te oefen... Dit is Jeugie trots.

 

Om laataand op busse terug te ry en musiek te luister of saam te sing , want ons is een... Dit is Jeugie trots.

 

Jeugland Leerder

Struktuur

Ons Bestuur - ons trots

VRL

Seniors

SENIOR VRL

SeNIOR VRL

Die Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL) is 'n amptelike liggaam wat al die leerders van ons skool verteenwoordig. Die VRL bestaan uit leerders wat op 'n demokratiese wyse uit elke graad van die skool verkies word. Dit is hulle taak om die leerders se sienswyse aan die bestuur van die skool, die skool se Beheerliggaam en die publiek voor te hou.

 

Die visie van die Verteenwoordigende Raad van Leerder (VRL) is om:

 • As erkende skakel te dien tussen die leerder en die personeel en omgekeerd;
 • Alle rolspelers van die skool - leerders, onderwysers en ouers - te verenig om 'n etos van wedersydse respek en samewerking te bevorder;
 • Nie bevooroordelende aanvaarding van alle kulture, etniese groepe en geloofsoortuigings van alle leerders in die skool te erken en te respekteer;
 • Lojaal teenoor ons skool te wees en alle aktiwiteite te ondersteun;
 • 'n goeie voorbeeld in optrede en gedrag te stel;
 • Die skool se tradisies te handhaaf en uit te bou;
 • Te help om dissipline toe te pas en orde in die skool te handhaaf;
 • Die skool se beeld positief na die gemeenskap uit te dra en die skool voortdurend met voorbeeldige gedrag te bemark;
 • Onder leiding van die hoof en die personeel die skool deelnemend te bestuur deur die korrekte kanale te vol om enige dispuut, wag mag verskyn, op te los.

 

Die VRL het ook heelwat pret aktiwiteite wat hulle aanbied. Dit is funksies soos die spoggerige Valentynsbal asook verskillende sosiale geleenthede vir kuier. Daar is ook ons unieke Akademiese Bekroningsaand wat deur die VRL se Akademiese raad aangebied word. Die "Battle of the Talents" kompetisie, groentjiekonsert en ander kultuuraktiwiteite word deur die VRL se kultuurraad aangebied en is altyd eerste op die skool se program. Ons sportraad is altyd teenwoordig by enige van die skool se sportgeleenthede.

 

Die VRL geniet ook die jaarlikse VRL kamp waar die leerders mekaar beter leer ken, asook hulle leierskapsvaardighede ontwikkel. Ons VRL is ook betrokke by die ATKV se leierskampe en van die leerders wat die kampe bywoon vorm dan ook deel van die skool se hoofleiers. Vir jong leiers is daar ook die geleentheid om hulle merk te maak deur die rol van klasleiers te vervul. Klasleiers word jaarliks uit die Graad 8 groep gekies en vorm deel van die VRL se Juniorraad.

 

Hulle is die raad waaruit ons leiers ontwikkel, maar is ook die been van die VRL wat aktief betrokke is by verskeie gemeenskapsdiens in die skool, rnaar ook by gemeenskapsprojekte in Kempton Park. Die VRL is die hartklop van die leerders van Hoërskool Jeugland asook die plek waar elke Jeugie hul droom van leierskap kan uitleef.

Bestuur

Beheerliggaam

BEHEERLIGGAAMVOORSITTER BRIEF

Phillip Ruthven

’n Baken in ons geskiedenis

 

2020 sal vir ewig as ’n merker of baken in ons geskiedenis staan. ’n Jaar waarin alles wat ons geken en geweet het, selfs gelate aanvaar het, op sy kop gekeer is. Dinge wat voorheen belangrik was, het skielik onbenullig geword, terwyl ons opnuut die waarde besef van dinge wat ons dikwels agterweë gelaat het: tyd saam as gesin, as familie en as vriende; ons gesondheid; ons afhanklikheid van God vir ons daaglikse brood.

Die wêreldwye Covid-19-pandemie het ook die onderwyslandskap vir goed verander. Ons tradisionele manier van skoolhou, sal verseker nooit weer dieselfde wees nie en vereis vernuwende denke rondom onderrig. Vir Jeugland is en bly akademie ons kernbesigheid en kan ons met trots sê dat ons opvoederskorps gerat is om die uitdagings, oftewel die “nuwe normaal” wat die koronavirus meegebring het, die hoof te bied.

 

Die veranderde onderwyslandskap vra ook dat ouers, opvoeders én leerders meer as ooit tevore hande vat om sukses te behaal, al ervaar elkeen van ons eiesoortige druk in ons persoonlike- en beroepslewe. Dit vra ’n vennootskap waarin ons ’n onbreekbare ketting van gebondenheid en geborgenheid vorm: hetsy dit is deur die getroue betaling van skoolfonds of die ondersteuning van u kind om by ’n nuwe manier van dink en doen, en strawwer werktempo aan te pas.

 

 2020 is ook ’n wonderlike mylpaal in ons skool se geskiedenis – ons vier vanjaar 50 jaar waarin Jeugland toegeruste jongmense vlerke vir ’n vrye toekoms kon gee. Dít wat ons skool bied en die grondslag wat hier gelê word, is ’n onuitwisbare getuigskrif waarvan duisende oud-Jeugies – van vermaaklikheidspersoonlikhede tot sportsterre en suksesvolle sakelui – kan getuig.

 

 Jeugland is enig in sy soort en ons kinders uniek. Die Jeugies se harte en hande getuig van omgee – vir mekaar én vir ons gemeenskap. Daarom glo en weet ek dat hierdie ’n besonderse jaar vir ons elkeen sal wees – ’n merker of baken in ons geskiedenis. Een wat ’n lig vir die pad sal wees vir generasies wat nog kom.

 

Phillip Ruthven

Beheerliggaamvoorsitter

BEHEERLIGGAAM LEDE

Kontak epos:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Name

Dr David Morris

Anna Pieterse

Michelle Schuman

Zelna du Plooy

Alfrieda Pretorius

Jaco van den Berg

Eugene du Plooy

Jaques Otto

Edward Strauss

Dries du Plessis

Cobus Muller

Phindile Bogopane

Hector Bogopane

Tanushka Coetzer

 

 

 

 

Amp / Portefeulje

Hoof

Adjunkhoof

Adjunkhoof

Opvoeder

Nie-opvoeder

Voorsitter

Onder-voorsitter

Sekretaris

Tesourier

Veiligheid en sekuriteit

Sport

Kultuur

Ouer kommunikasie

Dissipline

 

VRL

Juniors

JUNIOR VRL


Leerders in Hoërskool Jeugland kry vanaf graad 8 die geleentheid om hul leierseienskappe optimaal te ontgin en te benut. Om as 'n leier aangewys te word, is 'n groot verantwoordelikheid en 'n reuse eer. Jeugie-leiers is jongmense met 'n passie vir die lewe wat diep spore in ons skool, gemeenskap en provinsie trap. As graad 8-leerder word potensiële leiers in klasverband geïdentifiseer. Hierdie leerders deurgaan 'n leiersontwikkelingsprogram en word deur senior leiers opgelei.


Hulle verantwoordelikhede sluit onder meer die volgende in:

 • klasdissipline
 • afkondigings tydens skoolopening
 • gedagte-van-die-week plakkate
 • fondsinsamelingsprojekte
 • gemeenskapsdiens
 • uitgebreide werksverdeling tydens skoolfunksies en aktiwiteite. 

 

Die Junior VRL betrek elke Jeugie by die "Jeugie-gee-om-projekte", wat wissel van:

 • Personeelverjaarsdae
 • Casa Caritas
 • Droomhuis in Potchefstroom
 • DBV (red-'n-troeteldier)
 • Loslitdag
 • KANSA (wilde haarstyl-dag) 

 

Ons het 'n spesiale lapelbalkie wat leerders dra om te wys dat hulle 'n Jeugie met 'n hart van goud is en omgee vir ander om so 'n verskil in ons gemeenskap te maak.

 

Indien jy 'n besonderse mens is, wat glo dat selfs die kleinste weldaad, die grootste verandering teweeg kan bring en bereid is om hard te werk, dan is Jeugland beslis die plek waar jy jou leierskap 100% kan uitleef. 

Onderrig

Professionele Onderwysers

Ons wil graag sien dat elke Jeugie ‘n blinkoog kind is, wat beteken dat hulle sal uitsien om skool toe te kom, gelukkig sal wees en selfvertroue sal kweek. Tesame met die voorgenoemde wil ons ook sien dat elke Jeugie die geleentheid het om hulle potensiaal ten volle te ontgin, hetsy op akademiese, sportiewe of kulturele vlak.