Graad 8 Argief 01

02-04-2020 tot 19-04-2020

AFRIKAANS HT gr 8 Oefening 10

Hersiening Vraestel 1

Hersiening Vraestel 2

Hersiening Vraestel 3

Hersiening Vraestel 4

Oef 2 Woordsoorte

AFRIAANS HUISTAAL OEFENING 3

AFRIAANS HUISTAAL OEFENING 4

ENG GR 8 FAL - LOCKDOWN

Essays

Levels of language

Literary terms

Tense chart

Definitions english

Punctuation notes

ACTIVITY 1 - comprehension

ACTIVITY 2 - synonyms and antonyms

ACTIVITY 3 - Punctuation

ACTIVITY 4 - simple and compound sentences

ACTIVITY 5 - exam paper

ACTIVITY 6 - comprehension

ACTIVITY 7 - negative sentences

ACTIVITY 8 - adverbial clauses

ACTIVITY 9 - EXAM

ACTIVITY 10 - Comprehension

FAL Language demarcation

Understanding the question

ENG LANG VIDOES

ZOOM MEETING

First 10 activities MEMO

ACTIVITY 11 PARTS OF SPEECH

ACTIVITY 11 MEMO

Pythagoras Stacked

Graad 8 Wiskunde

Persentasies en BTW Hersiening

GR 8 WISK Tema 2

Gr8 en Gr9 PORTEFEULJE OPDRAG 2020

Gr8 NW opdrag1

22.Graad 8 Natuurwetenskappe Inhoud - Bladsy 51

23.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 6 - Bladsy 53

24.Graad 8 Natuurwetenskappe Inhoud - Bladsy 54

25.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 7 - Bladsy 54

26.Graad 8 Natuurwetenskappe Oefening 6 - Bladsy 55

27.Graad 8 Natuurwetenskappe Inhoud - Bladsy 58

28.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 8 - Bladsy 59

29.Graad 8 Natuurwetenskappe Inhoud - Bladsy 59

30.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 9 - Bladsy 67

31.Graad 8 Natturwetenskappe Inhoud - Bladsy 68

32. Graad 8 Natuurwetenskappe Oefening 7 - Bladsy 70

33.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 10 - Bladsy 84

34.Graad 8 Natuurwetenskappe Inhoud - Bladsy 84

35.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 11 - Bladsy 86

37.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 12 - Bladsy 87

38.Graad 8 Natuurwetenskappe Inhoud - Bladsy 89

39.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 13 - Bladsy 89

41.Graad 8 Natuurwetenskappe Inhoud - Bladsy 90

42.Graad 8 Natuurwetenskappe Aktiwiteit 14 - Bladsy 91

43.Graad 8 Natuurwetenskappe Oefening 8 - Bladsy 91

44. Graad 8 Natuurwetenskappe Kwartaaltoets - Bladsy 99

KUNS EN KULTUUR GR 8

Hersiening kwartaal 1

Klaswerk Kwartaal 2 bl.245-255

Tegn1 Leerder Lowres 21 Jan

Tegnologie lockdown

GRAAD 8 WERKSKEDULE 2 2020

WERKSKEDULE 2 2020

Faktore wat temperatuur beinvloed

Diamant Myn in Kimberley NOTAS

Industriele Revolusie Hersiening

Suid Afrika teen 1860