Inskrywing 2022

Finansies 2024

NSC Learner Matric Support

 • AKADEMIE

  Gefokus op die toekoms
Jeugland Akademie

'n Trotse Geskiedenis

Jeugland se onderwysers bring innovering na die klaskamer en stimuleer kreatiwiteit en laterale denke. Dit maak die leerproses uniek en opwindend. Akademiese verryking in elke vak ononderhandelbaar.

 

Die personeelkorps van Jeugland reik dikwels ook verder as die grense van die klaskamer uit. Hiermee fokus ons, in belang van ons leerders, op die vaslegging van basiese vaardighede (lees-, skryf- en syfervaardigheid). Ons skitter akademies van vernuwing, maar anker ons suksesse in die waardevolle en bewese tegnieke van vroeër. Ons berei ons leerders voor om met selfvertroue die pad ná skool op die hoogste akademiese niveau te stap - hetsy aan nasionale- of internasionale universiteite.

Hier stel ons graag vir ons leerders die dwarslat hoog, maar motiveer, mobiliseer en ondersteun ons leerders om jaarliks hierdie uitdaging aan te gryp en sukses te behaal.

Ons is trots op ons skool se akademie!

 

Kenmerke

van ons Akademie

Kenmerke wat ons akademie tops maak:

1. Die wyse waarop Jeugies hul merk, na skool, in hul studies en werksituasies maak.

2. Die graad 12-uitslae.

3. Departementele erkenning aan personeel en Jeugies.

4. Die prestasies van graad 8- tot 12-leerders.

5. Ons ondersteuningsmeganisme.

Harde Werk

Word Beloon

Daar word na afloop van elke kwartaal 'n akademiese top 20 in elke graad aangekondig. Aan die einde van Februarie word 'n formele akademiese meriete-aand aangebied. Die MERIETE-AAND is 'n spoggeleentheid en neem die vorm van 'n gradeplegtigheid aan.

 

Die volgende toekennings word gemaak:

 1. Beste presteerders in elke leerarea.
 2. Akademiese erekleure.
 3. Dux-leerders in elke fase.

 

Die Dux-leerders is die leerders wat vanaf graad 8-11 die beste prestasies gelewer het. Die leerders ontvang 'n goue penning. Dit is die hoogste toekenning wat 'n leerder ontvang.

Graad 8 en -9 vorm deel van die Senior Fase van 'n leerder se akademiese skoolloopbaan.

 

Die volgende leerareas word in hierdie fase aangebied:

1. Afrikaans Huistaal

2. Engels Eerste Addisionele Taal

3. Wiskunde

4. Lewensoriëntering

5. Natuurwetenskap

6. Sosiale Wetenskap

7. Ekonomiese Wetenskap

8. Tegnologie

9. Kuns-en-Kultuur 

WAT BEHELS DIE GRAAD 8- EN 9-LEERAREAS?

 

IN WISKUNDE LEER JY:

 • om logies te dink,
 • om sistematies te redeneer,
 • dat elke probleem 'n oplossing het.

 

IN NW (Lewenswet & Fis. Wet) LEER JY:

 • hoe om 'n eksperiment te doen,
 • die voortplantingstelsel van die mens en dier,
 • hoe om wetenskaplike navorsing te doen.

 

IN SW (Geografie & Geskiedenis) LEER JY:

 • kaartwerk,
 • die geskiedenis van ons land,
 • wêreldgebeure,
 • uitbreiding van algemene kennis.

 

IN EBW LEER JY:

 • hoe om jou geldsake sinvol te hanteer,
 • hoe om 'n begroting op te stel,
 • vaardighede aan om eendag jou eie besigheid te bestuur.

 

IN TEGNOLOGIE LEER JY:

 • die werking van 'n rekenaar,
 • hoe om ontwerpe op rekenaar te doen,
 • die toerismebedryf,
 • die gasvryheidsbedryf.

 

IN KK LEER JY:

 • die fynere deel van die lewe deur middel van goeie musiek en kuns,
 • die geskiedenis van musiek en kuns 

 

Afrikaans, Engels, Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid en Lewensoriëntering is verpligte vakke tot en met graad 12. In die derde kwartaal van die leerder se graad 9- jaar moet 3 vakke gekies word. Van graad 10 tot en met graad 12 moet 'n leerder 7 vakke neem.

 

By Jeugland streef ons daarna om in graad 8 en – 9 'n stewige basis in alle leerareas te lê. Met die hulp van aanlegtoetse asook die uitslae van die Junie-eksamen word die leerder gelei om die regte vakke te kies.

 

In die onderstaande tabel word in detail uitgebrei oor die leerareas waarin graad 8- en 9-leerders blootgestel word.

VERPLIGTE VAKKEUSE GRAAD 8 EN 9 VERPLIGTE LEERAREAS

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering 

 

VERPLIGTE VAKKE GRAAD 10 - 12

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid (Kies een van bogenoemde)
 • Lewensoriëntering 

 

KEUSEVAKKE - KIES ENIGE DRIE

 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • Rekeningkunde
 • Fisiese Wetenskappe
 • Lewenswetenskappe
 • Geskiedenis
 • Geografie
 • Ingenieursgrafika en ontwerp
 • Visuele Kuns
 • Kuns Ontwerp
 • Musiek
 • Rekenaartoepassingstegnologie 
 • Siviele Tegnologie
 • Gasvryheidstudies
 • Toerisme 

UNIVERSITEITSVRYSTELLINGSVAKKE

RTT en IT mag saam geneem word. Met Wiskundige Geletterdheid kan vakke soos Fisiese Wetenskappe en Inligtingstegnologie nie geneem word nie.

Uitslae

Vir Matrikulante Oor die Laaste Vyf Jaar
0
% Slaagsyfer
0
Onderskeidings
0
Matrieks met 3+ Onderskeidings
0
Matrieks met 7+ Onderskeidings

Spesialis Vakke

Uniek tot Hoërskool Jeugland

Vakke soos Kuns, Gasvryheidstudies en Digitale Elektronika is uniek aan Hoërskool Jeugland. Hierdie vakke word op 'n hoë standaard aangebied. Musiek kan ook by Hoërskool Jeugland geneem word, maar slegs vanaf graad 10 as ‘n agste vak.

 

Mevv. Smith en Van Vuuren bied Gasvryheidstudies aan. Die uiters professionele wyse waarop die leerders die restaurantaande beman, getuig van die goeie kwaliteit van onderrig. Jaarliks kwalifiseer talle graad 12- leerders vir beurse vir verdere opleiding in die hotelbedryf.

 

Hoërskool Jeugland beoog om 5 tegniese vakke aan te bied as keusevakke vanaf graad 10 tot 12. Die vakke is as volg; Tegniese Wiskunde, Tegniese Natuur & Skeikunde, Elektronika, Siviele Tegnologie en IGO. Leerlinge word toegelaat om agste vakke te neem, maar dit is slegs van graad 10 af.

Uitstekende

Spesiale onderrig

Leerders met spesiale onderrigbehoeftes word geakkommodeer en deurgaans ondersteun.Nadat leerders aangemeld is en deur die Departement van Onderwys getoets is, ontvang leerders op aanbeveling, spesifieke konsessie vir formele assesseringsopdragte.

 

Jeugland is toonaangewend op hierdie gebied!

 

Remediërende onderrig ten opsigte van taalvaardighede word deur 'n professionele en opgeleide opvoedkundige na-ure by die skool aangebied.